Skip to main content
bg bg bg

De Algemene Ledenvergadering van de WSGO was woensdag 7 december 2022. Deze ALV van de vereniging was wederom in een digitale vorm.

Op de ALV zijn alle bestuursvoorstellen door de - digitaal aanwezige – 10 leden aangenomen.

De uitslag van de stemmingen is als volgt:

Vanuit de studio in Meppel werd de ALV live uitgezonden voor de leden. Tijdens de ALV konden de leden vragen stellen via de chat die door het bestuur dan wel de ondersteuning van de WSGO werden beantwoord.

Na afloop van de vergadering was er een informeel deel waar er kort bijgepraat werd over de stand van zaken in de cao-onderhandelingen.

Hieronder vindt u alle ALV stukken die u van te voren heeft gekregen. 

Delen