Ga naar de content
bg bg bg

De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao SGO en de Cao Gemeenten is bekend.
Het bestuur van de WSGO heeft het akkoord bekrachtigd. Met deze cao wordt geïnvesteerd in de koopkracht van medewerkers en een impuls gegeven aan de positie van gemeentelijke werkgevers op de arbeidsmarkt.

WSGO en de VNG hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging georganiseerd, maar besluiten samen of zij het akkoord bekrachtigen. Daarom staat hieronder de uitslag van beide ledenraadplegingen.

Overzicht tabel uitslag stemmen

WSGO

Ten tijde van de ledenraadpleging had de WSGO 197 leden. Daarmee heeft 49,7% van de WSGO leden gestemd. Van de stemmers was 98% voor het akkoord.

Reacties van leden

Door zowel gemeenten als gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen gemaakt op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

  • In een volgende cao niet opnieuw nivellerende afspraken maken.
  • Kritiek op het proces: tempo, looptijd, ingangsdatum.
  • Behoefte aan afspraken over financiering door het rijk.
  • Aandacht voor de positie van kleinere gemeenten op de arbeidsmarkt.
Delen