Skip to main content
bg bg bg

De WSGO, het College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en het A&O fonds Gemeenten hebben onderzoek gedaan om zicht te krijgen op het beleid en de uitvoering bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim. Het rapport Samen Beter - Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties geeft inzicht in het thema ziekteverzuim.

Op de agenda houden

Het rapport bevat ingrediënten voor het op de agenda plaatsen en houden van de (vermindering) van ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties. Voor het onderzoek is een enquête gehouden waaraan ruim 200 HR-medewerkers hebben meegewerkt en er is casusonderzoek uitgevoerd bij 15 gemeentelijke organisaties. De bevindingen uit de enquête en de interviews laten zien dat 4 elementen cruciaal zijn bij de aanpak van ziekteverzuim:

  • Hoe vervult de leidinggevende zijn/haar rol in contact met medewerkers?
  • Krijgen leidinggevenden gevraagd en ongevraagd feedback van experts op verzuimcaseniveau?
  • Is een kwalitatief goede bedrijfsarts aangehaakt waarmee de samenwerking goed en duurzaam is?
  • Is aandacht voor preventie en verzuim een continu proces?

Gezondheidswinstindex

Het rapport geeft ook aanbeveling voor op sectorniveau. De WSGO, het College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en het A&O fonds Gemeenten gaan daar de komende maanden aandacht aan besteden.

Het rapport introduceert ook indicatoren voor een zogenoemde ‘gezondheidswinstindex’ die op integrale wijze inzichtelijk maakt wat voor de sector aanknopingspunten zijn voor concrete acties om het ziekteverzuim te reduceren.

Meer informatie

Delen