Ga naar de content
bg bg bg

In het cao onderhandelingsresultaat 2024-2025 heeft het LOGA afgesproken om onderzoek te doen naar het gebruik van de na-wettelijke uitkering in de cao Gemeenten en cao SGO. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld 0,7 na-wettelijke uitkeringen zijn per organisatie. Het LOGA heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek.

In de periode 14 mei – 14 juni is een korte enquête uitgezet onder 342 gemeenten en 200 SGO’s. In totaal hebben 288 organisaties gereageerd. De respons op de enquête was 55,6% van de gemeenten en 49% van de SGO’s.

Deze 288 organisaties hebben in totaal 207 na-wettelijke uitkeringen (artikel 10.5 cao). Dat is per organisatie 0,7 uitkering. Na extrapolatie (schatting) naar alle 542 organisaties is dit 390 uitkeringen op een personeelsbestand van ruim 222.000 medewerkers.

Delen