Skip to main content
bg bg bg

“Trots” is de titel van het meerjarenbeleidsplan van het College voor Arbeidszaken waarmee het college in 2019 wilde benadrukken dat gemeenten trots mogen zijn op hun arbeidsvoorwaarden, wat ze doen en waar ze voor staan. Het meerjarenbeleidsplan is opgesteld voor de periode
2019 – 2022. Er ligt nu een tussenevaluatie. Het bestuur van de WSGO heeft meegedaan met deze tussenevaluatie.

Heisessie 


Op 16 november 2020 heeft het CvA samen met het bestuur van de WSGO een digitale heisessie
gehouden. Doel van de heisessie was om terug te blikken, vooruit te kijken en te reflecteren op het meerjarenbeleidsplan “Trots”. Hans Borstlap, oud-voorzitter van Commissie Regulering van Werk, was uitgenodigd om zijn reflectie te geven op het meerjarenbeleidsplan. De uitkomsten van deze heisessie zijn verwerkt in het rapport “Trots – tussenevaluatie en prioritering voor 2021 en 2022”. 

Tussenrapport 


Het rapport is ingedeeld volgens de hoofdthema’s uit het oorspronkelijke meerjarenbeleidsplan “Trots”. Dit zijn: arbeidsvoorwaarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking, kwaliteit van het politieke ambt en de thema’s waarin wordt beschreven waar het College voor Arbeidszaken nog meer aan werkt.
Volgens een vaste opbouw wordt per thema de achtergrond, waar staan we nu en wat de komende periode prioriteit heeft, beschreven. Een korte samenvatting van de belangrijkste prioriteiten is naast het tussenrapport beschikbaar. 

Deze blik op twee jaar terug en twee jaar vooruit, gebruikt het college ook om te bezien welke gevolgen de coronacrisis heeft op de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan “Trots”, welke ontwikkelingen er op de arbeidsmarkt spelen en wat de positie van het College voor Arbeidszaken en de WSGO is in het genormaliseerde speelveld. 

WSGO


Het bestuur van de WSGO onderschrijft de koers en de prioriteiten in de tussenevaluatie van het beleidsplan. Het is van belang om enerzijds zoveel mogelijk aan te blijven haken bij de arbeidsvoorwaardelijke koers van de gemeenten en anderzijds oog te hebben voor de verscheidenheid tussen de WSGO leden. Het bestuur is voornemens om bij leden te onderzoeken welke eventuele WSGO-specifieke vraagstukken er zijn.

Lees mee