Ga naar de content
bg bg bg

De gemeentelijke werkgevers willen vanaf 15 september gaan onderhandelen over de volgende Cao SGO en Cao Gemeenten. De WSGO en de VNG hebben hiervoor het tijdpad al vastgesteld.

Van 27 juni tot en met 31 augustus houden de werkgevers een ledenraadpleging over de inzet. Gedurende deze periode wordt ook een nieuw (waarnemend) College voor Arbeidszaken (CvA) en VNG-bestuur benoemd. Nadat het nieuwe bestuur op 15 september de inzet heeft vastgesteld, kan de nieuwe onderhandelingsdelegatie de onderhandelingen beginnen.

Het bestuur van de WSGO en het CvA hebben benadrukt te streven naar een voorspoedig overleg met een tijdige afronding.

Delen