Ga naar de content
bg bg bg

Na twee jaar coronamaatregelen met een (dringend) advies om vooral thuis te werken, gloort licht aan het eind van de tunnel. Hopelijk kunnen we binnenkort weer (deels) terug naar de werkplekken.

De meeste organisaties hebben al voorbereidingen getroffen voor medewerkers die alweer vaker naar hun vertrouwde werkplek komen. Bijvoorbeeld met protocollen en praktische aanpassingen om veilig werken op 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Dat is mooi, maar niet automatisch voldoende om de terugkeer naar de werkplek vlekkeloos te laten verlopen.

Deze handreiking gaat over wat u als gemeente/werkgever kan bijdragen om dit proces in goede banen te leiden.

Maak ruimte voor ontmoeting

Sommige collega’s hebben elkaar al twee jaar of zelfs nog helemaal niet in levenden lijve gezien. In die periode is van alles gebeurd. Zowel privé als in hun werk. Besteed hier aandacht aan en schep ruimte voor medewerkers om het sociale contact te herstellen. Bijvoorbeeld door:

  • Momenten in te plannen voor informeel overleg; zowel op de afdeling als organisatiebreed.
  • Nieuwe medewerkers die nog geen netwerk hebben te helpen bij het aangaan van sociale contacten, bijvoorbeeld met speeddates of meeloopdagen.
  • Aandacht te besteden aan collega’s die tijdens de lockdown zijn vertrokken, bijvoorbeeld door alsnog een afscheidsmoment te organiseren.

Wees helder en consequent over welke maatregelen gelden

Zorg dat medewerkers en bezoekers weten welke maatregelen op uw locaties gelden. Niet alleen over de dan geldende basismaatregelen, maar ook over eventueel aanvullende maatregelen. Denk aan werkplekken reserveren of verplicht mondkapjes dragen. Wees ook consequent in het handelen en naleven (het geldt voor iedereen) en blijf alert op hoe medewerkers met de maatregelen en elkaar omgaan.

Weet waar meer informatie is

Het kan zijn dat medewerkers bij de bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of andere collega’s met (medische) vragen komen over vaccineren. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden om meer informatie te krijgen.

Op www.vragenovercorona.nl en 0800 770 770 7 kunnen mensen vragen stellen aan een zorgprofessional over COVID-19 en vaccinaties. Bellen kan zeven dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur. Momenteel alleen in het Nederlands en Engels, binnenkort in meerdere talen. Ook is het binnenkort mogelijk om via de chat vragen te stellen.

Op 0800 7 555 777 kunnen mensen vragen stellen aan zorgprofessionals. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Deze informatielijn wordt bemand door de academische ziekenhuizen. Meer informatie vindt u op www.twijfeltelefoon.nl.

Maak het gesprek mogelijk

In de samenleving wordt verschillend gedacht over het coronabeleid, vaccineren en de coronamaatregelen. Als hierover zelfs al in familiekring hoogoplopende discussies ontstaan, dan is het niet ondenkbaar dat dit ook op de werkvloer kan gebeuren.

Wees u daarvan bewust. Als u merkt dat dit speelt, maak het dan bespreekbaar als medewerker/leidinggevende. Of beter nog begin het gesprek voordat het escaleert. Voer het gesprek op zo’n manier dat collega’s naar elkaar luisteren en elkaar bevragen in plaats van dat u elkaar proberen te overtuigen. Onderling begrip en rekening houden met elkaar is belangrijker dan het overal over eens zijn. Door een gesprek over een veilige en gezonde omgeving te initiëren en faciliteren kan polarisatie op de werkvloer worden voorkomen.

Meer informatie

Heeft u zelf tips, handreikingen, beleidsstukken? Deel deze dan via het VNG werkgeversforum of het VNG forum Corona: https://forum.vng.nl.

Delen