Skip to main content
bg bg bg

De tekst van de Cao SGO is bekend. De WSGO in oprichting en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben samen overeenstemming over de tekst van de cao. De Cao SGO wordt formeel afgesloten zodra de WSGO is opgericht. Daarna wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW.

De Cao SGO verschilt maar op een zeer beperkt aantal onderdelen van de Cao Gemeenten. Dit zijn voornamelijk redactionele aanpassingen die verband houden met de reikwijdte en de begrippen. In de leeswijzer staan de wijzigingen van de Cao SGO ten opzichte van de Cao Gemeenten.

De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging en kent de Cao Gemeenten. De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is de vereniging voor de gemeentelijke organisaties die als doel heeft om dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. 

Aanleiding WSGO

De VNG kent ongeveer 170 aangesloten organisaties. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is. Door de oprichting van de WSGO voor organisaties in de gemeentelijke sector komt het systeem van aansluitingen bij de VNG aan het einde van dit jaar te vervallen. De enige uitzondering daarop zijn de Veiligheidsregio’s omdat de inwerkingtreding van de normalisatie voor personeel van veiligheidsregio’s tot een nader te bepalen moment is uitgesteld.

Meer informatie