Skip to main content
bg bg bg

De extra Algemene Ledenvergadering van de WSGO is maandag 13 december gehouden. Op de ALV is de statutenwijziging door de leden aangenomen.

Aan de extra ALV deden in totaal 15 leden mee. Vanuit een virtuele studio werd de ALV live uitgezonden. De extra vergadering vond plaats omdat op de reguliere ALV op 1 december niet het vereiste quorum van 51% van de leden aanwezig was voor de statutenwijziging.

Op grond van artikel 32 lid 3 van de statuten werd de extra ALV bijeengeroepen waarin het besluit kon worden genomen ongeacht het aantal leden in deze vergadering. De uitslag van de stemming is als volgt:

2. Vaststellen statutenwijziging         100%

Delen