Skip to main content
bg bg bg

De VNG heeft op 21 mei haar leden en aangesloten organisaties geïnformeerd over de voorgenomen oprichting van een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen, afgekort WSGO. In die brief is aangeven dat de VNG met meer praktische informatie zou komen in september.

De praktische informatie komt later. Uiterlijk 25 oktober a.s. volgt meer informatie in een brief aan de huidige aangesloten organisaties. Vooruitlopend op die brief beantwoorden we alvast de vijf meest gestelde vragen over de werkgeversvereniging.

Vijf meest gestelde vragen + antwoorden

1. Hoe gaat de vereniging en de cao heten?

De formele naam wordt Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties. Afgekort WSGO. De citeeraanduiding van de cao zal worden cao SGO.

2. Welke informatie volgt in de brief?

De brief aan de aangesloten organisaties bevat informatie over:

  • welke soort organisaties lid kunnen worden. Daarbij is de bedoeling is dat organisaties die nu de CAR UWO volgen en/of een aansluitingsovereenkomst hebben lid kunnen worden. De ledenbrief van 21 mei jl. gaf daarover ook al informatie
  • wat de dienstverlening van de werkgeversvereniging is
  • wat de hoogte van de contributie wordt
  • De brief komt ook op www.vng.nl

3. Is de vereniging al opgericht?

Nee, de vereniging is nog in oprichting. De formele oprichting gaat plaatsvinden eind dit jaar omdat bij de oprichtende organisaties en de daarin deelnemende gemeenten de besluitvorming nu loopt. Het streven is de vereniging tijdig opgericht te hebben zodat er op 1 januari 2020 een cao SGO is. Deze cao is inhoudelijk grotendeels identiek aan de Cao Gemeenten.

4. Hoe en waar kan ik mijn organisatie aanmelden voor het lidmaatschap?

Aanmelden kan nu nog niet. Aanmelden kan te zijner tijd via een formulier op de website van de VNG. Daarover volgt uiterlijk 15 november meer nieuws.

5. Kan ik ook in de loop van 2020 nog lid worden?

Jazeker dat kan. Organisaties die zich in 2019 nog niet kunnen aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO, kunnen zich in 2020 aanmelden.