Skip to main content
bg bg bg

De rijksbegroting 2022 bevat voor leden van de WSGO belangrijke kabinetsvoornemens. Op arbeidsvoorwaardelijk vlak zijn deze gebundeld in hoofdstuk 8 van de Bijzondere ledenbrief van de VNG.

De VNG-reactie op de rijksbegroting 2022 is vormgegeven in een Bijzondere ledenbrief. Daarin zijn de belangrijkste voornemens van 10 ministeries gebundeld. Het arbeidsvoorwaardelijke nieuws vindt u voornamelijk in hoofdstuk 8 over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Delen