Skip to main content
bg bg bg

Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met 3 verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Op de site collectiefzorgaanbod.nl staan nu de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen voor 2022 die binnen het collectieve contract worden aangeboden.

Alle WSGO-leden vallen onder het collectieve contract. De collectiviteitskorting van de collectieve basisverzekering is nog steeds 5% (het wettelijk maximum) in 2022. De kortingen op de aanvullende (tandarts)verzekeringen zijn hoger en gelden onverkort. 

Restitutie- en naturapolissen

Er worden restitutiepolissen en naturapolissen (waaronder naturapolis met beperkte dekking) aangeboden. Bij de restitutiepolis is er doorgaans geen directe vergoeding aan de zorgverlener,  de keuze voor uw zorgverlener is vrij. Bij de naturapolis worden de zorgkosten wel doorgaans direct aan de zorgverlener vergoed, de keuze voor zorgverleners is meestal beperkt uit gecontracteerde zorgverleners. Bij een naturapolis met beperkte dekking wordt een (maximum) percentage van de zorgkosten bij gecontracteerde zorgverleners vergoed.

Eigen risico

Het wettelijk eigen risico is ook voor 2022 gelijk gebleven op € 385 per jaar. Het eigen risico geldt niet voor bepaalde vormen van zorg, zoals huisartsenzorg. Naast het verplicht eigen risico kun je vrijwillig het eigen risico met maximaal € 500 verhogen. Je betaalt dan in ruil daarvoor minder zorgverzekeringspremie. Als er zorgkosten worden gemaakt, moet je wel eerst je (verhoogde) eigen risico zelf betalen.

Combineren mag

Afhankelijk van uw behoefte, kunt u kiezen om een basis- , aanvullende- of  tandartsverzekering bij één zorgverzekeraar af te sluiten. Het is ook mogelijk de onderdelen te combineren. Bijvoorbeeld de basisverzekering bij CZ en de tandartsverzekering bij IZA. Daarnaast kunt u een keuze maken tussen CZ, Menzis en IZA (of een andere verzekeraar) voor de aanvullende zorgverzekering.

Vergelijken op de website

Op de website kunt u uw huidige zorgverzekering (ook als u die elders heeft afgesloten) vergelijken op basis van prijs en inhoud met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod. Kijk wat zorgverzekeringen u te bieden hebben, selecteer uw voorkeuren en vergelijk de mogelijkheden. Als u uw keuze gevonden heeft, dan kunt u rechtstreeks vanuit deze site een offerte aanvragen en de verzekering sluiten. Voor vragen kunt u terecht bij de betreffende zorgverzekeraars, maar ook bij uw personeelsadviseur.

Delen