Skip to main content
bg bg bg

De coronacrisis heeft invloed op de gemeentelijke arbeidsmarkt, maar laat ook zien dat gemeenten in tijden van crisis met meer werk en extra taken zich wendbaar en vitaal tonen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten

Op 31 december 2020 waren er 171.050 medewerkers in dienst bij alle gemeenten. Daarmee is voor het 5e jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Meer werk en andere taken (ook corona gerelateerd zoals de uitvoering van de Tozo-regeling en meer handhaving op straat) zijn naast de toename van het budget de belangrijkste redenen voor de stijgende bezetting.

Hoe de situatie in 2021 zal zijn is voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en of er al of niet bezuinigingen op de gemeenten afkomen. De verwachting is ook dat de krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegebieden automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu en welzijn/ jeugdzorg zal blijven bestaan.

Personeelsmonitor 2020 in cijfers 

  • Het aantal vrouwelijke leidinggevenden steeg van 40% in 2019 naar 43% in 2020. Een stuk hoger dan het gemiddelde van 26%.
  • Het verschil in het bruto maandsalaris (gecorrigeerd voor deeltijd) tussen mannen en vrouwen nam af. Mannen verdienen € 2,- bruto meer dan vrouwen.
  • Het ziekteverzuimpercentage - met name kortverzuim – daalde van 5,8% naar 5,5%. Dit kan een gevolg zijn van het thuiswerken.
  • Wel is er een flinke stijging in psychische klachten als oorzaak van verzuim: van 6% naar 43%. De coronacrisis speelt hier wellicht een rol in.
  • De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren daalt. Van 2015-2017 was het 48,3, daarna 48 en in 2020 47,7 jaar.
  • Evenals in 2019 in 2020 is 18% van de bezetting flexibel. De trend van steeds verdere flexibilisering lijkt hiermee te zijn stopgezet. Het laat zien dat gemeenten wendbaar zijn tijdens de coronacrisis door de flexibele inzet van de eigen medewerkers.
  • Binnen gemeenten zijn bijna 5.500 participatiebanen ingevuld. Daarmee is de landelijke banenafspraak voor gemeenten van 5.250 gerealiseerde banen in 2023 vroegtijdig behaald.
  • Het aantal stagiairs, trainees en werkervaringsplekken daalde in 2020.
  • Daartegenover staat dat het aantal arbeidsovereenkomsten van medewerkers die jonger zijn dan 35 jaar steeg van 5% naar 5,4%.

Komend jaar

Marcel Fluitman (wethouder Zeist/voorzitter bestuur A&O fonds Gemeenten): ‘Gemeenten zullen nu en na de coronacrisis op een andere manier moeten gaan kijken naar werk: hybride werken en arbeidsmarktcommunicatie. A&O fonds Gemeenten en de VNG ontwikkelen de handreiking Arbeidsmarktvisie (publicatie zomer 2021) en helpen gemeenten met oplossingen voor hybride werken.’