Skip to main content
bg bg bg

Alle werknemers die onder de cao Aan de slag vallen, moeten verplicht aangemeld worden bij PWRI voor hun pensioen. Sinds 1 januari 2023 bouwen ook werknemers onder die cao, die in dienst zijn van een gemeente of gemeenschappelijke regeling, verplicht pensioen op bij PWRI. 

Cao Aan de slag en pensioenopbouw

Sociale partners zijn in 2021 een cao overeengekomen voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die werken met behulp van loonkostensubsidie. Dit is de cao Aan de slag. Deze cao is per 1 juli 2021 in werking getreden. In de cao is opgenomen dat werknemers verplicht pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI). Maar werknemers in dienst van een gemeente of gemeenschappelijke regeling bouwen als overheidswerknemer tot 1 januari 2023 nog wettelijk verplicht pensioen op bij ABP.

Uitzondering van de verplichte pensioenopbouw bij ABP

Partijen die de cao Aan de Slag hebben afgesloten, hebben een aanvraag ingediend voor verplichtstelling van het PWRI bij het ministerie van SZW. Ook hebben zij bij het ministerie van BZK verzocht om de werknemers die onder de cao Aan de slag vallen én in dienst zijn van een gemeente of gemeenschappelijke regeling, uit te zonderen van de verplichte pensioenopbouw bij ABP. Daaraan is nu gehoor gegeven.

Verplichte aanmelding bij PWRI per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn alle werkgevers verplicht om alle werknemers die onder de cao Aan de slag vallen als deelnemer aan te melden bij PWRI. Dat geldt dus ook voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen én voor alle andere werkgevers met werknemers die onder de cao Aan de slag vallen en nu geen pensioen opbouwen of ergens anders pensioen opbouwen.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Het gevolg was wel dat ‘nieuwe’ personen met een arbeidsbeperking niet meer onder de Wet sociale werkvoorziening vallen en dat er geen cao en pensioenregeling op hen van toepassing was.

Meer informatie

Delen