Ga naar de content
bg bg bg

In het cao-onderhandelingsresultaat 2024-2025 hebben cao partijen afgesproken om onderzoek te doen naar het gebruik van de na-wettelijke uitkering (hoofdstuk 10 paraaf 2 cao).

Gemeenten en gemeentelijke organisaties worden door het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) bevraagd op het aantal na-wettelijke uitkeringen dat is betaald in april.

Een korte enquête is vandaag via de mail verstuurd aan alle VNG en WSGO leden. Bij de VNG leden is dat de gemeentesecretaris en bij de WSGO leden is dat de contactpersoon HR. 

De enquête is in te vullen tot 7 juni. Het is van groot belang voor het LOGA dat zoveel mogelijk organisaties de enquête invullen.

Delen