Skip to main content
bg bg bg

Het VNG bestuur heeft 18 april besloten een werkgeversvereniging op te richten voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht.

Door de oprichting kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten.

Status nieuwe werkgeversvereniging

De VNG is voor zijn leden, de gemeenten, de werkgeversvereniging. De nieuwe werkgeversvereniging is dan de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (organisaties in de gemeentelijke sector, niet zijnde gemeenten) met als doel om dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Door de normalisering is dit nodig geworden omdat het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkt onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is.

De VNG kent ongeveer 170 aangesloten organisaties, veelal in de vorm van een gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of samenwerkende ambtelijke werkorganisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op het vlak van sociaal domein, werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en sociale werkvoorziening. Daarnaast ook omgevingsdiensten en GGD.

Meer informatie

In de agenda en stukken van de ALV van de VNG wordt de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging aangekondigd.