Skip to main content
bg bg bg

Fysiek geweld, intimidatie, bedreiging, een scheldpartij, al dan niet online: ambtenaren krijgen in hun werk regelmatig met agressie te maken. Op de nieuwe website veiligepubliekedienstverlening.nl staat informatie over hoe u agressie-incidenten voorkomt en wat u kunt doen als er toch iets gebeurt.

Medewerkers in de gemeentelijke sector krijgen regelmatig te maken met agressie en soms zelfs geweld. Een baliemedewerker die wordt uitgescholden. Een boa die op straat wordt belaagd. Een ambtenaar die een vergunningsverzoek afwijst en vervolgens op sociale media wordt gestalkt. Hoe richt u als werkgever uw organisatie zo in dat u dit voorkomt? En welke stappen moet u zetten als het toch gebeurt?

Agressieprotocol

Een agressieprotocol met helder beleid is belangrijk. Hierin staat wat u als organisatie onder agressie verstaat. En hoe u agressie en geweld tegen medewerkers zo veel mogelijk voorkomt. Ook legt u vast wie wat doet, tijdens en na een incident. Zodat ambtenaren in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Op de nieuwe website veiligepubliekedienstverlening.nl is te lezen hoe dit het meest succesvol aanpakt kan worden. De site vervangt agressievrijwerk.nl van het programma Veilige Publieke Taak (VPT).

Website

De website is door het ministerie van BZK en professionals van gemeenten gemaakt. Naast informatie, staan er goede voorbeelden op uit de praktijk. Alles overzichtelijk bijeengebracht in een infographic. Zo is in één oogopslag te zien wat er gedaan kan worden om agressie te voorkomen. Hoe te handelen als er iets gebeurt. En hoe u nazorg biedt. Gisteren zorgde Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de VNG, voor de officiele lancering met een druk op de knop. 'Op de website staat allerlei informatie over hoe je binnen de overheid goed agressiebeleid maakt. Goed dat de site er is.'

Meer informatie

Website Veilige publieke dienstverlening
Gemeenten kunnen ook gebruik maken van de arbocatalogus agressie en geweld