Skip to main content
bg bg bg

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is de grens van 150 leden nu al gepasseerd. Het streven van de vereniging was eind 2020 rond de 150 leden te hebben. De VNG kende voorheen namelijk tegen de 170 zogenoemde aangesloten organisaties.

Dit zijn organisaties in de gemeentelijke sector, anders dan gemeenten. Het werkte niet meer goed om deze organisaties samen met gemeenten in één vereniging te houden, omdat gemeenteambtenaren volgens de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren sinds dit jaar onder het private recht vallen.

Daarom is eind vorig jaar de WSGO opgericht, om medewerkers van gemeentelijke organisaties (veelal gemeenschappelijke regelingen) na de normalisering dezelfde arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven bieden als voorheen.

Cao SGO code

De cao SGO is daarom bijna identiek aan de cao Gemeenten. De kleine verschillen zijn voornamelijk redactionele aanpassingen die verband houden met de reikwijdte en de begrippen. De cao SGO heeft wel een eigen cao code, namelijk cao code 4091. Die code is onder meer van belang bij de belastingaangifte.

Meer informatie