Skip to main content
bg bg bg

De WSGO website kent sinds kort twee nieuwe onderwerpen. In de structuur van de website is het onderdeel “Commissies” en “Vergaderingen” toegevoegd.

Het onderwerp “Commissies” is te vinden onder de “Cao” en geeft informatie over de Ontslagcommissie, de Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden (AAC-DO) en de Landelijk Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG).

Het onderwerp “Vergaderingen” is te vinden onder “Over ons”. Daar wordt in het kort verslag gedaan van welke agendapunten zijn besproken op de bestuursvergaderingen van de WSGO