Ga naar de content
bg bg bg

De cijfers uit de Personeelsmonitor Gemeenten laten geen grote ontwikkelingen zien, maar als er niets verandert staat de dienstverlening voor de inwoners onder druk.

 Met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, bouwkunde en civiele techniek blijft het een enorme uitdaging om de openstaande vacatures in te vullen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt steeg het aantal medewerkers van gemeenten in 2023 met 5,6 procent naar 189.500 medewerkers. Gemeenten laten hiermee zien dat ze echt werk hebben gemaakt van de HR-topprioriteit van 2022: werving en selectie. Een andere relevante conclusie uit de Personeelsmonitor is dat het ziekteverzuim (6,5%) hoog blijft. Mede hierdoor ligt de werkdruk hoog. 

De Personeelsmonitor Gemeenten van A&O fonds Gemeenten is dé benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten. Het geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van gemeenten.

Eigen WSGO-personeelsmonitor

In juni start de uitvraag voor de eigen WSGO-personeelsmonitor. U ontvangt hierover nog een ledenbrief.

Delen