Ga naar de content
bg bg bg

De WSGO heeft een collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Bij de aanbesteding deden ook de VNG en de werkgeversverenigingen van de provincies en de waterschappen mee.

De verzekeraars bieden een naturapolis en een restitutiepolis aan. Een nieuw element is de budgetpolis. De collectieve verzekering voorziet in drie aanvullende verzekeringen en twee aanvullende tandartsverzekeringen. De verzekeraars zijn dezelfde als in het vorige collectieve zorgverzekeringscontract dat de VNG destijds afsloot voor gemeenten en aangesloten organisaties.

  • Collectiviteitskorting

Het collectieve zorgverzekeringscontract gaat in op 1 januari 2021. In het contract is de maximaal toegestane collectiviteitskorting van 5% bedongen voor de basisverzekering. Ook voor de aanvullende verzekeringen zijn kortings- en acceptatievoorwaarden afgesproken.

  • Bedrijfszorgpakket

Daarnaast bieden IZA, CZ en Menzis bedrijfszorgpakketten aan voor gemeentelijke organisaties. Het gaat om diensten en dekkingen gericht op de vitaliteit van medewerkers, wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid.

  • Tegemoetkoming kosten

In de Cao SGO is afgesproken dat alle medewerkers recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van een zorgverzekering (artikel 3.24). Voor de tegemoetkoming hoeven medewerkers zich niet per se bij één van de collectieve zorgverzekeraars te verzekeren.

  • Polisvergelijker

De collectieve zorgverzekeraars maken de premies voor de zorgverzekeringen uiterlijk op de deurmatdatum (november van ieder kalenderjaar) bekend. Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl kunnen medewerkers de premies vergelijken.

  • Aanbesteding

VNG Risicobeheer heeft de aanbesteding voor de WSGO uitgevoerd, met ondersteuning van Meijers Assurantiën BV. Bij de aanbesteding zijn de WSGO, de VNG en de werkgeversverenigingen van de provincies en de waterschappen samen opgetrokken.

Delen