Ga naar de content
bg bg bg

Het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) neemt met belangstelling kennis van de rapportage van Movisie. Uit de cao-onderhandelingen 2023 vloeide de wens voort om onderzoek te laten doen naar het inclusiever maken van de cao Gemeenten en cao SGO. Het LOGA gaf die opdracht aan Movisie.

Dit rapport bevat concrete aanbevelingen hoe sociale partners stappen kunnen zetten op het gebied van een inclusieve cao. Sociale partners gaan verder met elkaar in gesprek welke aanbevelingen worden overgenomen en, of en hoe deze worden geïmplementeerd in een nieuwe cao.

Delen