Skip to main content
bg bg bg

Bij de aanbesteding van het gemeentelijke functiewaarderingssysteem zijn contractueel afspraken gemaakt over kortingen en prijsindexering (conform CPI van het CBS). Na een forse prijsdaling per 1 april 2022 van de licentietarieven, indexeert de leverancier van HR21 de prijzen conform het contract.

Per 1 januari 2023 past de leverancier een prijsindexering toe van 8,37% ten opzichte van de prijslijst van 1 april 2022.  De aangesloten organisaties bij HR21 worden door de leverancier geïnformeerd over deze indexering en facturatie over 2023.

Licentietarieven

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de tarieven voor deze licentieovereenkomsten als volgt:

overzicht tabel.

Stand van zaken vernieuwing HR21

Naar aanleiding van de aanbesteding door de VNG in 2021 is er een volledig nieuwe HR21-applicatie ontwikkeld die sneller en gebruiksvriendelijk is. De nieuwe applicatie (live vanaf 1 januari 2023) ondersteunt de gecertificeerd HR21 gebruikers, managers en medewerkers bij het gebruik van HR21.

Delen