Ga naar de content
bg bg bg

In deze ledenbrief informeren wij u over de nieuwe WSGO-personeelsmonitor. Daarvoor wordt uw organisatie gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Met de WSGO-personeelsmonitor kunt u uw HR-kengetallen vergelijken met die van de benchmark van de deelnemende WSGO-leden. Het bestuur roept alle leden op om mee te doen en de vragenlijst in te vullen.

Uiterlijk 10 juni krijgt uw contactpersoon HR de link naar de digitale vragenlijst van de WSGO-personeelsmonitor opgestuurd door ABF Research. U kunt deelnemen aan de vragenlijst tot 28 juni.

Delen