Ga naar de content
bg bg bg

In deze ledenbrief herinneren wij u aan de Algemene Ledenvergadering van de WSGO op woensdag 7 december. Daarnaast informeren we u dat zich geen tegenkandidaten voor de vacatures in het bestuur hebben gemeld.

Aanmelden en stukken ALV

Uw organisatie mag 1 persoon aanmelden voor de ALV.

Ga naar het aanmeldingsformulier en alle vergaderstukken 

Kandidaten voor bestuur

De selectiecommissie heeft 2 kandidaten voorgesteld. Het bestuur van de WSGO heeft de leden daarop de mogelijkheid geboden om tegenkandidaten te stellen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Delen