Skip to main content
bg bg bg

De digitale Algemene Ledenvergadering van de WSGO wordt gehouden op vrijdag 24 juni. In deze ledenbrief nodigen wij u uit om deel te nemen. Daarnaast informeren wij u over de aanmelding, de agenda en de vergaderstukken.

Uw organisatie mag één persoon, die bevoegd is te stemmen namens uw organisatie, aanmelden voor de ALV. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de website. Alle vergaderstukken voor de ALV staan ook op de website. Het bestuur van de WSGO geeft tijdens de ALV een toelichting op de vergaderstukken.

De ALV pagina met alle informatie vindt u hier.

Delen