Skip to main content
bg bg bg

Deze ledenbrief bevat nieuws over de planning voor de ALV, de interactieve tekst van de Cao SGO, het werkgeversforum en de contributie voor 2022.

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering op vrijdagmiddag 24 juni digitaal te laten plaatsvinden. Meer informatie volgt rond 10 mei. 

De interactieve pdf van de Cao SGO 2021-2022 is klaar. 

De ledenbrief attendeert de leden op de voordelen van het besloten Werkgeversforum van de VNG. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat sommige HR-medewerkers van leden nog niet gebruikmaken van deze service.

Tot slot meldt de brief dat de factuur voor de lidmaatschapscontributie voor eind mei wordt verzonden.

Delen