Ga naar de content
bg bg bg

In de ledenbrief van 13 september gaf het bestuur van de WSGO aan kandidaten te zoeken voor een vacature in het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.

De deadline om te reageren op de vacature was 10 oktober jl. Nu zich geen kandidaten hebben aangemeld, volgt er ook geen tegenkandidaatstelling. De vacature zal in de loop van 2022 opnieuw worden uitgezet onder de leden van de WSGO.

Delen