Ga naar de content
bg bg bg

De hybride Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 1 december 2021 van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de WSGO. Op deze ALV staat onder andere een statutenwijziging en de begroting voor 2022 op de agenda. Aangezien voor een statutenwijziging een quorum vereist is, verzoekt het bestuur u allen om deel te nemen. 

Aansluitend op de ALV volgt een congresprogramma waarin het hybride werken centraal staat. Meer informatie volgt in de loop van november.

Delen