Ga naar de content
bg bg bg

Deze ledenbrief bevat informatie over de Algemene Ledenvergadering op 28 juni a.s. en de contributie voor 2021.

De digitale Algemene Ledenvergadering van de WSGO wordt gehouden op maandagmiddag 28 juni a.s. In deze ledenbrief wordt u op de hoogte gebracht van de planning rondom de ALV.

Daarnaast staat in de brief dat deze maand de factuur voor de lidmaatschapscontributie van de WSGO wordt verstuurd. De contributie is gebaseerd op de werknemersaantallen van uw organisatie op 31 december 2020. De factuur is per mail gestuurd naar de contactpersoon facturatie.

Delen