Ga naar de content
bg bg bg

In de laatste ledenbrief van 2020 informeren wij u over de stand van zaken in de cao onderhandelingen, de omzetbelasting van de WSGO en de bereikbaarheid van het klantcontactcentrum. Ook treft u de nieuwjaarswensen van het bestuur aan.

Het eerste verenigingsjaar van de WSGO is bijna voorbij. Een jaar dat door het coronavirus een andere wending kreeg. In het licht van de huidige moeilijke omstandigheden wenst het bestuur van de WSGO u en uw medewerkers prettige kerstdagen en een mooi en gezond 2021.

Vorige week vrijdag hebben de gemeentelijke werkgevers overlegd over de nieuwe Cao Gemeenten en de nieuwe Cao SGO. Werkgevers hadden graag dit jaar nog afspraken gemaakt over o.a. thuiswerken. Er waren echter nog teveel verschillen tussen de wensen van partijen. Het overleg over een nieuwe cao wordt half januari hervat.

De WSGO heeft eerder dit jaar een vrijstelling aangevraagd voor de omzetbelasting bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt zijn beslissing over ons verzoek tot vrijstelling van omzetbelasting echter keer op keer uit. Voor de contributie over 2021 betekent dit dat de facturatie wordt uitgesteld tot na de beslissing van de Belastingdienst. Daarnaast wordt een reserve op de balans opgenomen.

De WSGO is tot het eind van het jaar bereikbaar voor vragen. Houd er wel rekening mee dat de kans groot is dat uw vraag in loop van de eerste week van januari wordt beantwoord. 
 

Delen