Ga naar de content
bg bg bg

Het bestuur van de WSGO houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de WSGO en de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

De huidige cao loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2020. In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen voor afspraken over verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen en een financiële paragraaf.

De WSGO en de VNG onderhandelen tegelijk over de Cao SGO en de Cao Gemeenten. Deze cao’s bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De WSGO en de VNG houden aparte ledenraadplegingen onder de eigen leden. In de WSGO ledenbrief staat een nadere uitleg.

In de ledenraadpleging kunnen leden stemmen over de arbeidsvoorwaardennota en opmerkingen plaatsen bij de diverse onderdelen.

Procedure ledenraadpleging WSGO
Op de ledenraadpleging kunnen alleen WSGO leden reageren. De ledenraadpleging is digitaal. De contactpersoon bestuur krijgt een link naar een digitaal reactieformulier. 
De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Op 29 oktober stelt het bestuur van de WSGO en het bestuur van de VNG de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. Daarna beginnen de onderhandelingen.
 

Delen