Ga naar de content
bg bg bg

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de vacatures in het WSGO bestuur. In de ledenbrief vindt u de drie kandidaten die op de ALV in een enkele stemming aan de leden worden voorgelegd. Dit op voordracht van de selectiecommissie.

Deze maand ontvangt u van de WSGO uw contributiefactuur voor 2020. Leden zijn per kalenderjaar een contributie verschuldigd. Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de werknemersomvang van een organisatie.

Delen