Skip to main content
bg bg bg

Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2021 steeg opnieuw het aantal medewerkers, maar niet voldoende om de druk op het groeiende takenpakket van gemeenten op te lossen. Ook is 1 op de 5 vacatures moeilijk vervulbaar. Een lichtpunt is dat 55% van de vrijwillige uitstromers bij een andere gemeente gaat werken.

De Personeelsmonitor Gemeenten van A&O fonds Gemeenten is dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Het geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Verwachtingen

172.500 medewerkers waren op 31 december 2021 in dienst bij alle gemeenten. Daarmee is voor het 6e jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Maar liefst 66% (2020: 47%) van de gemeenten verwacht dat de bezetting verder zal toenemen. Hoe dat zal gaan is voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne of er in het najaar een nieuwe coronagolf komt en of er al of niet bezuinigingen op gemeenten afkomen (herijking Gemeentefonds in 2023).

Personeelstekort

In 2021 was 19% van de gemeentelijke vacatures moeilijk vervulbaar. Personeelstekort voor de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, automatisering/ICT en welzijn/ jeugdzorg belemmerden gemeenten - net als in 2020 - in de uitvoering van het werk. De verwachting is dat dit ook de komende jaren lastig blijft.

Uitstroom van vooral jonge medewerkers

De uitstroom neemt toe en de stijging lijkt zelfs te versnellen. Ruim de helft van de uitstromers nam vrijwillig ontslag. Deze medewerkers gaan naar een andere gemeente (55%) of een andere overheidsorganisatie (28%). De uitstroom nam vooral toe in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. Voor deze jonge medewerkers is de belangrijkste reden van uitstroom onvoldoende carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden.

Geen actief beleid om jonge medewerkers te behouden

Wat opvalt is dat 62% van de gemeenten geen actief beleid heeft om jonge medewerkers te behouden, terwijl een groeiend aantal (22%) belemmeringen ervaart bij het aannemen van jongeren. In deze krappe arbeidsmarkt hechten gemeenten nog steeds veel waarde aan (gemeentelijke) werkervaring in plaats van het kijken naar de skills van de kandidaat.

Waar liggen volgens A&O kansen voor gemeenten?

  • Medewerkers zonder gemeentelijke ervaring aannemen
  • Beleid op behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Zichtbaar maken van interne doorstroommogelijkheden en opleiding en ontwikkeling
  • Vitaliteitsvraagstukken

Meer informatie

Delen