Ga naar de content
bg bg bg

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) onderzoekt klachten van medewerkers van aangesloten organisaties. De klachtenregeling en toelichting zijn nu volledig geactualiseerd.

Lokale klachtenregeling

De organisatie is verantwoordelijk voor het lokaal van toepassing verklaren van de klachtenregeling van de LKOG en voor een juiste aansluiting tussen de lokale klachtenregeling en die van de LKOG. Bij strijd tussen bepalingen in de klachtenregelingen wordt de regeling van de LKOG met voorrang toegepast door de LKOG.

De VNG beveelt dan ook aan om intern na te gaan of uw lokale klachtenregeling nog aansluit op de vernieuwde klachtenregeling van de LKOG. Ook bij verwijzing in een intern reglement naar de klachtenregeling raden we aan te verwijzen naar de pagina van de LKOG, waar de meest recente versie beschikbaar is.

Interne klachtenprocedure

Een eventuele interne klachtenprocedure kan blijven bestaan en – indien lokaal zo geregeld – voorafgaan aan een procedure bij de LKOG. Wanneer eerst een interne procedure moet worden doorlopen, wordt de klacht door de commissie niet ontvankelijk verklaard. 

Bij vragen over de LKOG kunt u terecht bij het secretariaat via klachtencommissie.ongewenstgedrag@vng.nl

 

Delen