Skip to main content
bg bg bg

Het ministerie van BZK organiseert een internetconsultatie over een voorgenomen wijziging van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Het gaat om de formulieren die overheidswerkgevers kunnen gebruiken voor de ambtseed of -belofte. Overheidswerkgevers die willen dat de in het besluit opgenomen formulieren worden aangepast, kunnen tot en met 1 augustus reageren op de consultatie.