Ga naar de content
bg bg bg

Na een brede evaluatie en nieuwe aanbestedingsprocedure is het consortium BuitenhekPlus, Leeuwendaal en Rheigroup BV bezig met de herontwikkeling van HR21. De gebruikersvriendelijkheid wordt verbeterd en er komen nieuwe functionaliteiten die het indelen van functies sterk vergemakkelijken.

Zo wordt een digitale indelingswijzer ingebouwd die gecertificeerd HR21 gebruikers stap voor stap zal begeleiden bij het indelen van functies in de normfuncties van HR21. De nieuwe applicatie wordt in een open source platform gebouwd.

Benchmarkfunctie

Een belangrijk aspect is de vernieuwing van de benchmarkfunctie. Hiermee kan op toegankelijke wijze functies met elkaar worden vergeleken (bijvoorbeeld op inschaling en qua formatie) bij vergelijkbare organisaties in bijvoorbeeld de regio of van gelijkwaardige omvang.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het ‘gluren bij de buren’ tot een waardevolle asset. Transparantie op de markt draagt immers bij tot sectorale gelijkwaardigheid en rechtvaardige beloningsverhoudingen en voorkomt dat onevenwichtige scheefgroei ontstaat tussen vergelijkbare functies binnen de overheidsmarkt.

Vanaf september beschikbaar

De vernieuwde webapplicatie is vanaf september beschikbaar en vanaf dat moment worden bestaande organisaties gefaseerd overgezet van de huidige naar de nieuwe webapplicatie. Eerst worden de organisaties waarvan de gegevens up-to-date zijn overgezet. Vervolgens worden de overige organisaties benaderd met de vraag om recente gegevens aan te leveren.

Medewerking

We vragen jullie medewerking, zodat de nieuwe webapplicatie snel gevuld is met actuele gegevens en de benchmark functionaliteit betrouwbare data geeft.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@hr21.nl of kijk op www.hr21.nl.

Delen