Skip to main content
bg bg bg


Het A&O-fonds heeft twee onderzoeken uitgevoerd voor werkgevers en vakbonden in de gemeentesector: een onderzoek naar gebruik van het individueel keuzebudget en een onderzoek naar de inzet van payroll.

De onderzoeken dienen ter evaluatie van eerdere cao-afspraken. Werkgevers en vakbonden voerden in 2017 het individueel keuzebudget (IKB) in om daarmee meer individuele keuzevrijheid voor werknemers te bewerkstelligen. En werkgevers en vakbonden voerden in 2017 een toeslag voor payrollers in om ervoor te zorgen dat werkgevers payroll niet zouden inzetten om op loonkosten te besparen.

Uit het onderzoek naar het IKB blijkt dat de meeste werknemers tevreden zijn over het instrument. De meeste werknemers laten het grootste deel van het IKB uitbetalen in de vorm van loon of een reiskostenvergoeding. Uit het onderzoek naar de payrolltoeslag blijkt dat de inzet van payroll bij gemeentelijke organisaties afneemt, maar dat dit vooral komt door ontwikkelingen in wet- en regelgeving en niet zozeer door de cao. Vlak nadat de payrolltoeslag in de cao kwam, werd de Wet arbeidmarkt in balans (Wab) ingevoerd met een soortgelijk effect op de kosten van payroll. 

Een uitgebreidere samenvatting van de onderzoeken vindt u op de website van het A&O fonds https://www.aeno.nl/onderzoeken-naar-ikb-en-payrolltoeslag