Skip to main content
bg bg bg

Ook na de coronacrisis zal er hybride worden gewerkt: deels op de werklocatie en deels thuis. De SER bereidt momenteel een advies voor over dit onderwerp voor het kabinet. Om een beeld te krijgen van hoe werkgevers denken over hybride werken, is een enquête opgesteld waarvoor we uw medewerking vragen.

De VNG maakt onderdeel uit van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). De WSGO is via de VNG vertegenwoordigd in de ZPW. De ZPW is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssectoren en decentrale overheden. Samen met VNO-NCW, MKB en LTO nemen ze deel aan de werkgroep van de SER die een advies voorbereid over hybride werken.

Advies

Het advies komt op verzoek van het kabinet. De werkgroep wil weten wat de overheid moet doen om hybride werken te ondersteunen, en wat werkgevers en werknemers zelf kunnen doen. Veel organisaties zijn bezig, of zullen bezig (moeten) gaan, met het vormgeven van beleid. In dit proces moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Om een beeld hiervan te krijgen, haalt de werkgroep informatie op bij werkgevers, in de private én in de publieke sector. Daartoe hebben ze een enquête opgesteld. Naast de enquête organiseert de SER ook Ronde Tafel Gesprekken over dit onderwerp.

Enquête

In de enquête wordt gevraagd naar het hoe en waarom om beleid voor hybride werken na corona vorm te geven, en welke aspecten in het bijzonder aandacht moeten krijgen. Met de resultaten krijgen we inzicht in hoe werkgevers bezig zijn met hybride werken, wat voor hen beweegredenen zijn om dat op een bepaalde manier vorm te geven, en welke afstemming en kaders zij daarvoor nodig hebben. Die inzichten geven input voor het SER-advies.

Het invullen van het onderzoek kost ongeveer 5 minuten. De vragenlijst sluit 20 september.

Delen