Skip to main content
bg bg bg

De ambtenarenpopulatie vergrijst, er is groeiend langdurig ziekteverzuim, de vraag naar personeel neemt toe, gemeenten krijgen complexe taken erbij en door technologisering verandert het werk voor ambtenaren. Voor de gemeentelijke organisatie wordt het duurzaam inzetbaar houden van personeel de komende jaren dan ook een must.

Dat blijkt uit een sectoranalyse naar duurzame inzetbaarheid die Regioplan, in opdracht van de VNG, WSGO, bonden en A&O fonds Gemeenten, heeft laten uitvoeren. Het rapport concludeert dat de complexe opgaven die bij gemeentelijke organisaties liggen, vragen om meer bewustwording en verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Samenwerking tussen teams en vastleggen van initiatieven die worden genomen, zijn daarbij belangrijk.

De urgentie van duurzame inzetbaarheid moet op alle niveaus doordringen: bij medewerker, leidinggevende en hoger management. Een open gesprek over bijvoorbeeld werk-privébalans, werksituatie, opleiding en gezondheid, is een goed begin.

Delen