Skip to main content
bg bg bg

De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hebben vrijdag 11 december overlegd over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO. Het was de derde gespreksronde.

Er is gesproken over de harmonisatie van verlof, vitaliteitsbeleid, toelagen en thuiswerkbeleid inclusief de mogelijkheid van een vergoeding.

De werkgevers hadden graag dit jaar nog afspraken gemaakt, onder andere over thuiswerken. Er waren echter nog teveel verschillen tussen de wensen van de partijen.

Werkgevers en vakbonden hervatten het overleg half januari.

Delen