Skip to main content
bg bg bg

De arbeidsmarkt van gemeenten en gemeentelijke organisaties verandert snel. Veel organisaties vinden het daarom lastig om een visie te formuleren die hen helpt om tot concreet arbeidsmarktbeleid te komen. De Denktank Arbeidsmarktvisie wil gemeenten en gemeentelijke organisaties hierbij ondersteunen. 

De Denktank Arbeidsmarktvisie (een samenwerking van A&O fonds Gemeenten, de VNG, de vakbonden en de deelnemers) wil bijdragen aan het beter inspelen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. De Denktank buigt zich de komende maanden over het vraagstuk hoe hij organisaties kan ondersteunen bij het opstellen van een praktisch toepasbare arbeidsmarktvisie. In de zomer van 2021 levert de Denktank Arbeidsmarktvisie de resultaten op.

Wie werken er samen?

De Denktank Arbeidsmarktvisie is een samenwerking van het College voor Arbeidszaken van de VNG, A&O fonds Gemeenten en de vakbonden die zijn aangesloten bij de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Vanuit het perspectief van werkgever én werknemer wordt gekeken naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: welke kennis hebben gemeenten en gemeentelijke organisaties nodig om goede en gekwalificeerde werknemers in dienst te nemen en te behouden? De Argumentenfabriek begeleidt de Denktank Arbeidsmarktvisie.

Wat brengt de toekomst?

Het idee is om bouwstenen te ontwikkelen die de trends en ontwikkelingen weergeven die nu of in de nabije toekomst gaan spelen op de arbeidsmarkt van gemeenten. Met deze bouwstenen kan elke gemeente of gemeentelijke organisatie zelf een arbeidsmarktvisie op maat formuleren. Naast de bouwstenen stelt de Denktank Arbeidsmarktvisie een handreiking op om organisaties te helpen met het uitvoeren van de arbeidsmarktvisie.

Wie zijn de deelnemers?

Voor ervaringen, inzichten en inhoudelijke kennis over de arbeidsmarkt bestaat de Denktank Arbeidsmarktvisie uit deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten en gemeentelijke organisaties. Deze deelnemers zijn de beste ambassadeurs om andere gemeenten te informeren en interesseren.

De eerste denksessie

Op donderdag 21 januari vond de eerste (digitale) sessie met de Denktank Arbeidsmarktvisie plaats. De gezamenlijke energie van de deelnemers zorgde voor een positieve start. Denkrichtingen werden met elkaar gedeeld en er ontstonden inspirerende ideeën.

Wilt u ook meedenken?

Wilt u actief meedenken over de Arbeidsmarktvisie? Dat kan! Op donderdag 4 maart 2021 wordt er een sessie georganiseerd om trends en ontwikkelingen te inventariseren. Wij zoeken hiervoor nog enthousiaste deelnemers met expertise op het gebied van arbeidsmarkt. Heeft u interesse? Stuur een mail o.v.v. Arbeidsmarktvisie naar ingeborg.snel@aeno.nl.