Skip to main content
bg bg bg

De cao SGO is vandaag aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit is de cao-tekst die op 1 januari 2020 gaat gelden. De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben op 13 december de cao formeel bekrachtigd.

Hieronder vindt u de aangemelde cao SGO 2020 en de bijbehorende leeswijzer. Er is nog geen interactieve pdf. Op de website van de WSGO komt een interactieve en opgemaakte cao-tekst. Het streven is om uiterlijk eind maart 2020 de website gereed te hebben. Tot die tijd kunt u actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de WSGO vinden in het VNG-dossier WSGO

Cao SGO 2020

Leeswijzer Cao SGO