Skip to main content
bg bg bg

De gemeentelijke werkgevers VNG en WSGO en de vakbonden hebben de cao van het A&O fonds Gemeenten verlengd met 1 jaar, dus voor het jaar 2022. In deze cao staan onder meer afspraken over de taken en de financiering van het fonds.

De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden willen voor 2023 en verder een cao voor het fonds afspreken met een looptijd van 5 jaar en indexatie van de bijdrage van gemeenten. Deze intentie staat in het recente principeakkoord over de Cao Gemeenten en Cao SGO.

Meer informatie

Delen