Skip to main content
bg bg bg

Sinds 1 juli 2021 geldt de cao Aan de Slag. Dat hebben Cedris, VNG, CNV en FNV afgesproken. De Cao Aan de Slag is een geheel nieuwe cao die geldt voor mensen met een arbeidsbeperking.
De cao bindend is voor de via de VNG of Cedris aangesloten organisaties.

Voor leden van de WSGO is deze cao alleen van belang als zij een organisatie zijn die belast is met de uitvoerende taak van de Participatiewet en het werkgeverschap (mede) als hoofddoel heeft het bieden of organiseren van arbeidsplaatsen en/of leerwerkplaatsen voor de (re)integratie van personen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze WSGO leden zijn dan veelal ook lid van Cedris.

Meer informatie is te vinden op:                                                                         https://cedris.nl/cao-aan-de-slag/                                                         https://vng.nl/nieuws/tekst-cao-aan-de-slag-beschikbaar

 

Delen