Skip to main content
bg bg bg

Op 22 januari was er een vierde overleg over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO. De werkgevers en de vakbonden hebben de wederzijdse inzetten verder besproken. De vakbonden gaan daarover in beraad. Het volgende overleg is op 5 februari.

Op het overleg hebben de werkgevers (VNG en WSGO) en de vakbonden hun standpunten nader toegelicht. Er is gesproken over verlof en vitaliteit, loonontwikkeling en thuiswerkvergoeding, bovenwettelijke sociale zekerheid, en roosters en toelagen. De vakbonden gaan zich op de inzet van de werkgevers beraden en geven op het volgend overleg een reactie. Het volgende overleg is 5 februari.


De financiële positie van gemeentelijke organisaties is zeer zorgelijk. De prioriteit van gemeentelijke werkgevers ligt bij de continuïteit van de dienstverlening en werkzekerheid. Desondanks vinden de werkgevers het belangrijk dat er een evenwichtig pakket aan afspraken komt, dat ervoor zorgt dat medewerkers er niet op achteruit gaan. De VNG hoopt dan ook binnen afzienbare tijd tot een akkoord te komen.
 

Delen