Ga naar de content
bg bg bg

De WSGO, de VNG en de vakbonden hebben op 6 november de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2021. De gezamenlijke inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover. In dit bericht vindt u de inzet van de gemeentelijke werkgevers en de uitslag van de WSGO ledenraadpleging.

Inzetbrief gemeentelijke werkgevers

Werkgevers stellen onder andere voor:

  • Harmonisatie van het bovenwettelijk verlof
  • Afspraken over het door gemeentelijke organisaties te voeren vitaliteitsbeleid
  • Actualiseren van de bovenwettelijke sociale zekerheid
  • Een eerlijker en transparanter stelsel voor de roostertoelagen

Cao Gemeenten en Cao SGO

De inzetbrief is namens de VNG en de WSGO. De VNG en de WSGO onderhandelen over één akkoord dat gaat gelden voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging

 De inzet is gebaseerd op de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota. Dit is de uitslag van de ledenraadpleging van de WSGO:

  • 70 leden hebben gestemd
  • 59 leden hebben vóór gestemd, dat is 84,3% van de stemmen
  • 11 leden hebben tegengestemd, dat is 15,7% van de stemmen

De WSGO kent geen systeem van gewogen stemmen. Elk lid heeft 1 stem.
De WSGO en de VNG stemmen de inzet af, op basis van de ledenraadplegingen bij beide verenigingen. De uitslag van de ledenraadpleging bij de VNG vindt u op www.vng.nl 

Inhoudelijke reacties WSGO leden

Leden konden naast de stem vóór of tegen de arbeidsvoorwaardennota, inhoudelijk reageren op de onderdelen verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, diversen en de financiële paragraaf.

Opmerkingen die veel werkgevers hebben gemaakt, gaan over de volgende onderdelen van de arbeidsvoorwaardennota:

  • Verlof. Bij werkgevers die tegenstemden, gaan de meeste opmerkingen over het voorstel voor de harmonisatie van het verlof. Zij zijn tegen de harmonisatie van het verlof op zich, of zijn tegen uiteenlopende onderdelen van het voorstel. Enkele werkgevers die voorstemden, zijn ook tegen de harmonisatie van het verlof of onderdelen van het voorstel, maar een groter aantal werkgevers meldt juist wel voor het voorstel te zijn.
  • Spaarverlof. Bij zowel werkgevers die voorstemden als werkgevers die tegenstemden, zijn er veel tegen een afspraak over spaarverlof.
  • Thuiswerken. Bij zowel werkgevers die voorstemden als werkgevers die tegenstemden, zijn er veel werkgevers die willen dat de cao het mogelijk maakt dat er een financiële vergoeding komt voor thuiswerken.

Conclusies WSGO en VNG

Uit de aantallen stemmen en uit de opmerkingen bij het onderdeel verlof, blijkt dat de meeste werkgevers een afspraak willen maken over de harmonisatie van het verlof. De WSGO en de VNG zullen daarbij zoveel mogelijk de bij dit onderwerp aangedragen argumenten, ook die van werkgevers die tegenstemden, verwerken.

Uit de ledenraadpleging en de eerdere peiling onder medewerkers, blijkt dat zowel werkgevers als medewerkers niets zien in het spaarverlof. Het spaarverlof wordt geen onderdeel van de inzet.
Veel werkgevers willen dat het mogelijk wordt dat medewerkers een financiële tegemoetkoming krijgen voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis. De WSGO en de VNG gaan de vakbonden voorstellen om die mogelijkheid te verkennen.

De aanpassingen zijn verwerkt in de inzetbrief.

Start overleg

De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op 13 november a.s.

Delen