Skip to main content
bg bg bg

Alle leden van de VNG en van de WSGO ontvangen deze week een brief van de vakbonden over de werkgeversbijdrage. Hiermee geven de vakbonden uitvoering aan de cao.

Sinds dit jaar betalen werkgevers die onder de Cao Gemeenten of onder de Cao SGO vallen, een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden: de werkgeversbijdrage. De bijdrage is conform de zogenoemde AWVN-norm. Dit jaar is dat €21,43 per fte.

De werkgeversbijdrage staat in artikel 2.7 van de Cao Gemeenten en in artikel 2.7 van de Cao SGO. FNV voert de afspraak uit namens alle drie de vakbonden bij de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de in de brief genoemde contactpersoon bij de vakbonden.