Skip to main content
bg bg bg

De Inspectie SZW heeft de arbocatalogus voor gemeenten en gemeentelijke organisaties goedgekeurd voor de onderwerpen beeldschermwerk, fysieke belasting, agressie en geweld en werkdruk. Dat betekent dat de SZW het gaat gebruiken als referentiekader bij inspecties in de branche.

De arbocatalogus beschrijft technieken, methoden en normen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. Ook staan er praktische handleidingen in voor veilig en gezond werken.

De arbocatalogus was voorheen alleen voor gemeenten. De WSGO heeft samen met het LOGA ervoor gezorgd dat de catalogus ook voor gemeentelijke organisaties geldt. Daarmee is de catalogus bedoeld voor alle werkgevers en werknemers van gemeenten en gemeentelijke organisaties die onder de Cao Gemeenten en de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties vallen.

Meer informatie

https://arbocatalogus.aeno.nl/