Skip to main content
bg bg bg

De gemeentelijke werkgevers VNG en WSGO hebben met de vakbonden een aparte cao voor het A&O-fonds Gemeenten geschreven. De cao is aangemeld en gaat gelden voor 2021.

In deze cao staan onder andere de taken en de financiering van het fonds. Deze afspraak stond tot 2020 in de CAR-UWO sinds 2020 in de Cao Gemeenten. Nu de Wet normalisering en de Wet cao gelden, is het handiger om de afspraken over het fonds in een aparte cao te regelen.

Meer informatie

Cao A&O fonds Gemeenten

 

Delen